• h

अफ्रिका

टोयोटानी®ग्लोबल प्रोजेक्ट्स - अफ्रिका

स्थान:नाकुरु, केन्या

Tप्रकार:टनेल र एकल पाली फिल्म ग्रीनहाउस

Cरोप: Vखानेकुरा र फूलहरू

Covering:Toyotani® डिफ्यूज्ड फिल्म

Iस्थापना मिति:नोभेम्बर २०१८

टोयोटानी®ग्लोबल प्रोजेक्ट्स - अफ्रिका

स्थान:मापुटो, मोजाम्बिक

Tप्रकार:एकल र बहु-स्प्यान ग्रीनहाउस

Cरोप: Vegetables

Covering:Toyotani® डिफ्यूज्ड फिल्म

Iस्थापना मिति:जुलाई २०२०