• /

एशिया

टोयोटानी®ग्लोबल प्रोजेक्ट्स - एशिया

स्थान:हाईफोनशहर, भियतनाम

Tप्रकार:पाली ग्रीनहाउस

Cरोप:फूल रVखाने योग्य

Covering:Toyotani® क्लियर वा डिफ्यूज्ड फिल्म

Iस्थापना मिति:जनवरी २०२०

टोयोटानी®ग्लोबल प्रोजेक्ट्स - एशिया

स्थान:शाह आलम सेलान्गोर, मलेसिया

Tप्रकार:एकल र बहु-स्प्यान ग्रीनहाउस

Cरोप: Vखानेकुरा र फूलहरू

Covering:Toyotani® स्पष्ट र फैलिएको फिल्म

Iस्थापना मिति:जुन २०२१

टोयोटानी®ग्लोबल प्रोजेक्ट्स - एशिया

स्थान:बिangkok,थाइल्याण्ड

Tप्रकार:मानक फिल्म ग्रीनहाउस

Cरोप: Vखाने योग्य

Covering:Toyotani® डिफ्यूज्ड फिल्म

Iस्थापना मिति:फेब्रुअरी २०१९