• /

युरोप

टोयोटानी®विश्वव्यापी परियोजनाहरू - युरोप

स्थान:लिमासोल, साइप्रस

प्रकार:बहु-स्प्यान र टनेल ग्रीनहाउस

फसल:फूल र तरकारी

कभरिङ:फैलिएको र स्पष्ट ग्रीनहाउस फिल्म

स्थापना मिति:मे/२०२०