• h

गुणस्तर परीक्षण

उन्नत वैज्ञानिक प्रक्रिया, सटीक उत्पादन उपकरण

गुणस्तरको स्थिरता सुनिश्चित गर्न स्व-विकसित मास्टर ब्याच

ASTM मानक को कार्यान्वयन:

स्थिर बजारमा उत्पादन सुनिश्चित गर्न

प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणले पूर्ण रूपमा सुसज्जित छstrict ASTM परीक्षण मानकहरू प्रयोग गरिन्छ।